Lisans Öğrencilerine Yönelik Pedagojik Formasyon Eğitimi


1) 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitimine devam eden öğrencilere talep etmeleri halinde eğitim-öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilmesine karar verilmiştir. İlgili yazı için TIKLAYINIZ.


2) Üniversitemizde isteğe bağlı pedagojik formasyon eğiimi derslerini alabilecek bölümler için TIKLAYINIZ.


* Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nda yer alan atamaya esas olan öğretmenlik alanlarına kaynaklık teşkil eden programlarda öğrenim gören öğrencilerimiz Pedagojik Formasyon Eğitimi için başvuru yapabilecektir. Programınızın uygunluğunu kontrol etmek için TIKLAYINIZ.


3) Pedagojik Formasyon Eğitimi dersleri, formasyon eğitimi alabilecek örgün öğretim programlarındaki öğrenciler için üçüncü yarıyıldan itibaren başlayacaktır. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleşecek Pedagojik Formasyon Eğitimine katılım zorunlu olmayıp tamamen isteğe bağlıdır.


4) Pedagojik formasyon eğitimi çerçevesinde 2023-2024 güz döneminde verilecek dersler şu şekildedir:

2. Sınıflar: Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi

3. ve 4. Sınıflar: Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri

Mezun durumundaki öğrenciler: Öğretmenlik Uygulaması


5) Pedagojik Formasyon Eğitimi dersleri (Öğretmenlik Uygulaması hariç) çevrim içi olarak Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.


6) “Öğretmenlik Uygulaması” dersine dair uygulamalar sadece Çorum ilinde yapılacaktır.


7) Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında alınan derslerin kredisi, öğrencinin öğretim programında yer alan derslerin kredisine dâhil değildir. Alınacak Pedagojik Formasyon dersleri öğrencilerin Not Durum Çizelgesi (Transkript) içerisinde pedagojik formasyon eğitimi dersi olarak gösterilecektir ve bu dersler mezuniyet ortalamalarına dahil edilecektir.


8) Pedagojik Formasyon Eğitimine yönelik başvurular, e-posta aracılığıyla alınacaktır. Pedagojik formasyon eğitimi seçmeli derslerini almak isteyen öğrencileri, kendi bölümlerine mail aracılığıyla dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular 03.09.2023 tarihine kadar ilgili birimlerin öğrenci işlerine yapılmalıdır. Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ.


9) Pedagojik formasyon almak isteyen öğrencilerin listesi birimler tarafından 04.09.2023 mesai bitimine kadar HUZEM’e iletilmelidir.


10) 2023 Güz döneminde ilgili eğitim birimlerinde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi seçmeli derslerinin listesi ve AKTS kredileri için TIKLAYINIZ.


11) Öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerden; lisans eğitimindeki tüm dersleri başaran ancak pedagojik formasyon derslerinin tamamını alamayan veya alıp başaramayanlar dilekçe ile talep etmeleri halinde ilgili lisans programından mezuniyet koşullarını sağlamaları koşuluyla mezun olabileceklerdir. Lisans eğitimindeki tüm dersleri başaran ancak pedagojik formasyon derslerinin tamamını alamayan ve alıp başaramayanlar azami öğretim süresiyle sınırlı olmak üzere eğitimlerine devam edebileceklerdir.


12) Üniversitemizden ya da diğer üniversitelerden mezun olan öğrenciler bu düzenleme kapsamında değerlendirilmemektedir. Mezun durumdaki öğrenciler daha önce olduğu gibi bünyesinde Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi bulunan üniversitelerin açmış olduğu “Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarına” kayıt yaptırarak bu programları başarıyla tamamlamaları halinde pedagojik formasyon sertifikasına sahip olabileceklerdir. Ancak Üniversitemizde Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi bulunmadığından “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” açılamamaktadır. Dolayısıyla mezun öğrencilerimizin bu programları ilan eden çevre illerdeki üniversitelere başvurmaları gerekecektir.HIZLI ERİŞİM

Facebook
Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün