Misyon ve Vizyonumuz

Misyon

Örgün eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen insanlarımıza, zaman ve mekândan bağımsız olarak uzaktan eğitim yolu ile bilimin ışığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim fırsatı sunan, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, araştırma geliştirmede uluslararası kalite standartlarını  yakalamış, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı  bireyler  yetiştiren  ve  bulunduğu yöreye, topluma  her anlamda  katkı sağlayan, evrensel  değerlere  sahip ve etik duyarlığı olan, şehirle bütünleşmiş, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde,  çağdaş ve lider bir uygulama ve araştırma merkezi olmak.

 

Vizyon

Uzaktan Eğitim kalitesi ve kişi odaklı hizmet anlayışıyla, uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim metotları ile gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış; sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip; üretken, girişimci, lider, alanında söz sahibi kişilerin yetişmesini sağlayan; uzaktan eğitim konusunda tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli artan uygulama ve araştırma merkezi olmak.

HIZLI ERİŞİM

Facebook